Trænger jeres andelsboligforening til en kærlig hånd?

Hvilken type renovering af jeres andelsboligforening, der er behov for, afhænger af bygningens tilstand, og hvad I ønsker at opnå.

Ofte vil en renovering omfatte vedligeholdelse eller forbedringer af bygningen, som både giver et bedre indeklima og energibesparelser.

Hvorfor renovere?

Ved løbende at renovere og vedligeholde jeres bygning kan I minimere udgifterne frem for at vente, til det bliver nødvendigt med en større reparation eller udskiftning af fx hele facaden. Samtidig skaber det en værdiforøgelse af bygningen.

Vi er specialister i alle former for murerarbejde og facaderenovering og kan tilbyde konkurrencedygtige priser. Vi lægger vægt på at bruge de bedste materialer for at sikre, at I får et smukt og langtidsholdbart resultat.

Vi tilbyder:

  • Facaderenovering
  • Korrekt udført omfugning der holder i op til 50 år
  • Udbedring af revner og afskalninger
  • Reparation af sokler, frostsprængte sten, tag, skorstene og tagrender
  • Renovering af kælder herunder udbedring af fugtskader
  • Montering af SkamoWall Board kalciumsilikatplader, der regulerer fugt og fjerner risikoen for skimmelsvamp. Samtidig er der mulighed for at installere ventilation med varmegenvinding.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. 42 67 21 32.

Altaner i andelsboligforeninger

I de senere år har flere og flere andelsboligforeninger valgt at få sat altaner op. Et skønt uderum, der både lukker mere lys ind i lejlighederne og giver mulighed for at opholde sig udenfor.

Men desværre sker det ofte, at man vælger at sætte altanerne op uden at få gennemgået facaden først.

Det kan blive en meget dyr omgang, hvis det efterfølgende viser sig, at der opstår frostskader eller frostsprængninger i facaden.

Lad os rådgive jer og foretage en gennemgang af bygningen, hvis I overvejer at få sat altaner op i jeres andelsboligforening.

Ønsker I at få nye badeværelser?

Hvis der er truffet beslutning om at få udskiftet eller renoveret jeres badeværelser, er det også en opgave, vi kan hjælpe jer med.

Vi har mange års erfaring inden for dette område og kan tilbyde jer en smuk løsning til en fornuftig pris.